Yayınlarım

Mülkiyetin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir Deneme – Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Mesleki Yönlendirme ve İnsan Gücü Planlaması Adlı Kitabımız Türkmen Yayınevinden çıkmıştır…

İngilizce – Türkçe Sözlüğümüz Türkmen Yayınevinden çıkmıştır…

Dilbilgisinin de yer aldığı İngilizce Konuşma Kılavuzumuz Türkmen Yayınevinden çıkmıştır…

Yabancılar için Türkçe Konuşma Kılavuzumuz yine Türkmen Yayınevinden çıkmıştır…

Herkes için İngilizce Dilbilgisi Kitabımız Türkmen Yayınevinden çıkmıştır…

Ekonomi Tabanlı Web Siteleri İçin 2006-2008 Yılları Arası:

Askeri Harcamalar

Asgari Ücretler ve Ücret Politikaları

Dünyadaki zengin ve fakir ülkeler

Ekonomik İstikrar

Enflasyon ve Nedenleri

Enflasyonun Etkileri

İMKB

Türkiyede Petrol olmamasının nedenleri

İşsizliğin Ekonomiye Etkisi

Kara Paralar

NASDAQ Borsası

New York Borsası

Para Politikası

Sosyal Güvenlik

Türkiyenin Yer Altı Kaynakları

Ücret tanımı ve Türkiye Ücret Politikası

Ayrıca farklı tarzda yayın yapan dergiler ve çeşitli yayın siteleri için yazılar…

Instagram LinkedIn